Lys langs Bjørnliveien er ute av drift etter skade som følge av lynnedslag. ON Energi har forsøkt å rette på dette uten å lykkes. De venter nå på levering av nødvendige komponenter for å få utbedret skaden.

Det er også en strekning langs Ressveien, fra avkjørsel Moflata til avkjørsel Magretehaugen, som er uten lys. Her ventes det på armatur til ny lysmast før siste strekningen kan kobles til.

Meldal kommune beklager mangel på veglys, men gjør det vi kan for at dette skal utbedres så fort som mulig.