Resdalen hyttefelt

Området ligger sørvest i Meldal kommune med avkjøring fra Resdalsveien.

Grunneier og tiltakshaver er Lars Snoen. I følge kommuneplanen ligger dette hyttefeltet i område med arealformål «fritidsbebyggelse». I dette området er det noen hytter i dag. Formålet med planen er å legge til rette for 31 nye hyttetomter i et konsentrert felt. Det legges opp til at alle tomtene skal ha helårsvei, strøm, vann og avløp.

Se avgrensning av planområdet

 

Vei til Kroken

Området ligger vest i Meldal kommune i forlengelse av Haukliveien.

Ifølge kommuneplanen har dette området arealformål «fritidsbebyggelse». I dette området er det noen hytter i dag. Formålet med planen er å legge til rette for bygging av sommerbilvei frem til to eksisterende hytter. Tilsammen er det behov for ca 340 meter ny vei. Det legges ikke opp til nye tomter.

Se avgrensning av planområdet

 

Har du spørsmål eller kommentarer?

Har du spørsmål eller kommentarer til varselet kan du ta kontakt med:

«Borch Energi og Landskap» , mobil: 918 11 623, e-post hans.christian@borchsenius.net, eller papirpost til Ressveien 58, 7336 Meldal.

Frist for innspill er 29. mars 2019.