Med henvisning til Plan- og bygningslovens § 12-8, varsles oppstart av arbeide med to reguleringsplaner i Meldal:

Liakjølen hyttefelt, gnr/bnr: 166/2, 167/1 m. fl.
Området ligger nordvest i Meldal kommune med avkjøring fra Rv 65. I følge kommuneplanen ligger dette hyttefeltet i område med arealformål «fritidsbebyggelse». I dette området er det noen hytter i dag. Formålet med planen er å åpen for bygging av sommerbilvei frem til eksisterende hytter. Det legges ikke opp til vinterbrøyting.
Kart: https://kommunekart.com/?urlid=ed8c1a5236ab406683484400425011cf

Eldalen hyttefelt, gnr/bnr: 137/1 og 141/1 m.fl.
Området ligger sør-vest i Meldal kommune med avkjøring fra Resdalsveien. I følge kommuneplanen ligger dette hyttefeltet i område med arealformål «fritidsbebyggelse». Gjeldende reguleringsplan heter: «Resdalen – delplan E». I området rundt Eldalen er det noen hytter i dag. Formålet med revidering av planen er å åpen for bygging av sommerbilvei frem til eksisterende hytter. Det legges ikke opp til vinterbrøyting. Det planlegges også fortetting med nye hyttetomter.
Kart: https://kommunekart.com/?urlid=7f539a35f4a645499a755f9e1738993e

Innspill
De som har spørsmål eller kommentarer til varselet kan ta kontakt med:
«Borch Energi og Landskap» , mobil: 918 11 623, e-post hans.christian@borchsenius.net,
eller papirpost til Ressveien 58, 7336 Meldal

Frist for innspill er 15. februar 2019