Vedtaket er hjemlet i eiendomsskattelovens paragraf 3 a. Skattesatsen for næringseiendommer, er 7 promille, mens den for boliger og fritidsboliger er 4 promille.

For boliger og fritidsboliger er det innført bunnfradrag for skatteåret 2019. Den enkelte hjemmelshaver mottar skatteseddel og informasjon om dette pr post.

Liste over utlignet skatt er utlagt i kommunens servicekontor i Meldal Rådhus, Kvamsveien 2, 7336 Meldal,  fra 01.03.2019

Skatten forfaller i to terminer, faktura blir tilsendt.

Les mer om eiendomsskatt her