Meldal kommune beklager situasjonen med ustabilt telefonnett ved legekontoret, Helsetunet og Hjemmetjenesten den 6/9 og den frustrasjon dette medførte for enkelte innringere. Det jobbes med forbedringer, slik at lignende hendelser i framtida skal unngås.

Elektronisk bestilling av resepter og timebestilling på nettet var ikke berørt denne dagen.

 

Når akutte situasjoner oppstår, vil informasjon bli lagt ut på kommunens hjemmeside og facebook, og innbyggerne oppfordres til å søke informasjon der. Det ustabile telefonnettet på onsdag, ble også varslet via disse kanalene.

 

Det er viktig å huske at ved øyeblikkelig hjelp ring: 116117.

Ved alvorlig eller livstruende sykdom ring: 113