Om tjenesten

Trygghetsalarm er et teknisk hjelpemiddel som gjør at man raskt kan settes i kontakt med helsepersonell.

Når alarmen utløses går den direkte til alarmsentralen, som deretter kontakter Hjemmesykepleien. Alarmsentralen er bemannet med kvalifisert helsepersonell 24 timer i døgnet. Trygghetsalarmen bæres på kroppen som «smykkesender» eller «klokkesender».

Trygghetsalarmen skal brukes ved akutte behov der telefon ikke er at alternativ for å tilkalle hjelp.

Tjenesten er gratis.