MobbeombudOrdningen med mobbeombud ble vedtatt i fylkestinget juni 2018, og gjelder for alle barn og elever i barnehager og grunnskoler i Trøndelag. Mobbeombudet er foreløpig en prøveordning fram til 31. desember 2019, og ordningen vil bli evaluert.

I Trøndelag er Gitte Franck Sehm tilsatt som mobbeombud fra og med 1. september 2018. Som mobbeombud vil hun være en uavhengig ressursperson og medspiller som skal støtte og veilede barn, elever og foreldre slik at disse får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole. Mobbeombudet skal styrke det lokale arbeidet mot mobbing med forebyggende arbeid i samarbeid med barnehager, skoler, kommunale og private eiere, gjennom elevråd, skoleledelse, opplæringskontor, utdanningsavdelinger, Fylkesmannen, KS og andre sentrale aktører.