Om øvelsen

NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 vil bli den største militærøvelsen i Norge siden 1980-tallet med ca 40.000 deltakere, en mengde kjøretøy og store mengder materiell. Store deler av øvelsen vil foregå i Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Trøndelag i perioden august til desember. Denne øvelsen gir Norge en unik mulighet til å trene totalforsvar (sivil og militær samhandling) og våre NATO-allierte i norsk terreng.

Hvorfor?

NATO og Forsvaret øver for at vi sammen skal være i stand til å forsvare befolkningen og skape sikkerhet i Norge.

 1. Totalforsvaret
  Totalforsvaret er med sine sivile og militære aktører avgjørende for at Norge skal kunne håndtere kriser og krig.
 2. Hvorfor i Norge?
  Norges Forsvar er basert på at Norge kan motta bistand og hjelp fra våre allierte i NATO. NATO viser gjennom denne øvelsen at de tar forsvaret av Norge på alvor.

Hvorfor øver Forsvaret?

 1. Militært-sivilt samarbeid
  Totalforsvaret er med sine sivile og militære aktører avgjørende for at Norge skal håndtere kriser og krig. Norges evne til å forsvare seg er summen av sivile og militære ressurser som trekker i samme retning. For å bli gode på å levere forsvarsevne må dette trenes og øves.
 2. Norge og NATO
  NATO og Forsvaret øver for at vi sammen skal være i stand til å forsvare befolkningen og skape sikkerhet i Norge. Under den kalde krigen ble slike øvelser gjennomført jevnlig, men nå er det mange år siden sist mange land trente samtidig i Norge.

Påvirkes jeg av øvelsen?

Øvelsen er av et slikt omfang at den vil påvirke befolkningen. Forsvaret gjør forberedelser og treffer tiltak for å redusere belastningen for samfunnet generelt. I perioden vil aktiviteten være så stor at folk vil merke øvelsen, enten i form av støy, eller som køer på veiene. Takk for at du tar hensyn og viser forståelse for dette.

Miljøarbeidet

Forsvaret har hatt et svært bevisst miljøfokus siden midten på 1990-tallet. Miljøvern er sentralt under planleggingen av øvelsen for å minimere skader.

Det er en egen skade- og miljøverngruppe som kontinuerlig tar imot varsler som omhandler klager og melding om ødeleggelser. Forsvaret vil organisere og drive opprydding etter øvelsen.

Det gjennomføres kartlegging av veier før, under og etter øvelsen.

Ulemper og muligheter

Årets øvelse har vært planlagt i flere år og det er gjort mange tiltak for å minimere de negative konsekvensene. Forsvaret har dialog med alle berørte aktører.

Inntil 40.000 mannskaper over flere måneder utenfor turistperioden representerer en interessant kjøpegruppe for en rekke bransjer i de områder hvor det skal trenes.

Kontaktinfo

Mer info finner du her:
vegvesen.no – media og sosiale medier

Norsk side: forsvaret.no/øvelse

Skade og miljøverngruppe
400 38 526mbo@mil.no