Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2019.

Hvem kan få tilskudd:

  • Private eiere av freda samiske bygninger
  • Private eiere av særlig verneverdige samiske bygninger/anlegg i kystlandskap
  • Arrangører av kurs/opplæring i antikvarisk istandsetting

Søknadsfrist er 3. desember 2018

Søknadsskjema og ytterligere informasjon om ordningen finnes på Sametingets nettside

Nærmere informasjon:

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskapa kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

Kontaktpersoner: