Søknadsfristen er i år 1. mai, og det skal søkes via nettstedet regionalforvaltning.no.

Hvem kan søke?
Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører hjemmehørende i Trøndelag fylke.

 

All nødvendig informasjon finner du her: