Følgende gjelder for ordningen: 

  • Presisering: Idrettslag kan søke om husleietilskudd. Dette gjøres med et vedlegg til elektronisk søknadsskjema. Beskriv aktiviteten det søkes om husleietilskudd til og beløpet for dokumenterte husleieutgifter for 2018. Kopi av bilag som dokumenterer utgiftene må ikke følge søknaden, men kunne framskaffes.

Har du spørsmål? 
Kontakt fagleder kultur Kari Garberg på telefon 72 49 51 31 eller mobil 951 64 501.