Dette er et fenomen som kan oppstå etter langvarig finvær og høy temperatur i grunt badevann. "Risikoen" for svømmekløe kan reduseres ved bading på steder med fralandsvind og i dypt vann. 

Årsak: 
Ikter (parasitter) trives svært godt under slike forhold.

Virkning: 
Etter bading - spesielt i grunt vann, kan en få utslett som minner om myggstikk, og påfølgende kløe. Dette er vanligvis helt ufarlig, men kan være ubehagelig. Kløe kan vedvare så lenge som 1-2 uker etter bading.

Tips: 

  • Etter bading; unngå soltørking, tørk deg god med håndkle med en gang du kommer opp av vannet - dette kan hjelpe.
  • Dersom utslett og kløe; prøv med kløestillende midler for å lindre problemene

Svømmekløe smitter ikke mellom mennesker

Nærmere opplysninger finnes også på nettet - søk med søkeord "svømmekløe".

Kommunelegen i Meldal