I forbindelse med avvikling av militærleiren på Voll i Rennebu vil det bli svært stor militærtrafikk gjennom Meldal kommune.

Det meste av trafikken vil foregå tirsdag 6. november og onsdag 7. november 2018. Det må forventes at alle gjennomfartsveier gjennom Meldal vil bli tatt i bruk.

Les mer om trafikken under NATO-øvelsen Trident Juncture på nettsidene til Statens vegvesen