Fv.6496 ved Malisætertjønna blir steng i uke 41.

Statens vegvesen skal erstatte eksisterene stikkrenne/bru over Bjøråa.