Meldal kommune har som følge av salget av Meldalshallen vedtatt å avsette en pott til søkbare midler til tilrettelegging av fysisk aktivitet for barn og unge i 2019.

Hvem kan søke?

  • Frivillige lag og foreninger, offentlige og private aktører hjemmehørende i Meldal

Krav til søknad:

  • Søker må legge fram en plan som viser hvordan bruken av midlene skal bidra til tilrettelegging av fysisk aktivitet blant barn og unge
  • Søknaden må inneholde både kostnadsoverslag og finansieringsplan

Søknadsfrist: 15. mars 2019

Søknadsadresse: postmottak@meldal.kommune.no

Kontaktperson: Kari Garberg, telefon 72495131, e-post: kari.garberg@meldal.kommune.no