Det er forhøyet skogbrannfare og fare for gress- og lyngbranner i områder der det ikke er skog i Meldal. All bruk av åpen ild og flamme er forbundet med stor antennelsesfare og må unngås. Viser ellers til media samt generellt forbud mot åpen ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Slik tillatelse vil for tiden ikke bli gitt.

 

Brannsjefen

 

Brannfare.jpg