Hvor kan jeg få bistand ?

I kommunen er det psykisk helse- og rusarbeid og fastlegene som kan bistå deg hvis du har rusproblemer, de kan henvise videre til tverrfaglig spesialisert behandling, gi råd og veiledning til enkeltpersoner og familier i forhold til rusproblematikk. Om situasjonen er livstruende eller på annen måte kritisk/livstruende skal man ringe 113. 

Informasjon om behandlingsinstitusjoner i Midt-Norge finner du på www.rus-midt.no

Hvem har ansvaret for oppfølgingen ?

Psykisk helse- og rusarbeid har ansvar for oppfølging i institusjon og ettervern etter endt behandling for å forebygge tilbakefall. Rusmisbrukere som har behov for langvarige, koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. I disse sakene er også andre tjenester i kommunen involvert.
 

Støttetiltak hvis behandling ikke er aktuelt

Dersom behandling ikke er aktuelt vil Meldal Kommune kunne tilby andre støttetiltak. Som f.eks. hjemmebesøk, veiledning i forhold til økonomiske problemer, støttesamtaler, aktivitet og annen praktisk bistand.
 

Rusforebyggende tiltak

Meldal Kommune jobber også med rusforebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge. Dette er i nært samarbeid med blant annet, skole, barnehage, helsestasjon.