PlanID 20180003

Saksframlegg, vedtak og plandokumenter er lagt ut ved Servicekontoret i Meldal rådhus.

Last ned plandokumentene fra kommunens planarkiv

Du kan klage på vedtaket. Eventuell klage sendes skriftlig via Meldal kommune. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra kunngjøringsdato.

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp til å laste ned plandokumentene.

Lovhjemler:

  • Planvedtaket - Plan- og bygningsloven § 12-12
  • Klagerett - Plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 og Forvaltningsloven kap. VI
  • Erstatning og innløsning - Plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3