Meldal kommune vedtok i møte 12.09.2018 at forslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Les mer om forslag til revidert reguleringsplan