På grunn av sykmeldinger og permisjoner er det for tiden redusert kapasitet for ergoterapi- og fysioterapitjenesten, inkludert Friskliv og Hverdagsrehabilitering.

Som følge av dette må brukere dessverre belage seg på ventetid ved henvendelser.