Barnehage

Tilbud

Pris 

Matpenger 

Heldagsplass 5 d/uke (inntil 45 t/u)

Kr. 2.990,-

300,- 

  4 d/uke (inntil 36 t/u)

Kr. 2.392,-

240,-

 Kjøp av ekstratimer

Kr. 65,- (pr. time)

 

 Søskenmoderasjon 

30 % for barn 2 
50 % for barn 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Det finnes egne bestemmelser for gratis kjernetid PDF document ODT document .

Kulturskole

Prisen for en elevplass i kulturskolen er kr. 2.680,- pr år eller kr. 1340,- pr semester. Det gis 20% søskenrabatt.

Det kan søkes om friplass når husholdningens samlede alminnelige inntekt ikke overstiger kr 300.000,-.

Skolefritidsordning

Brukerbetaling SFO pr. 01.01.2019

Inntil 6 timer pr. uke: Kr. 800,- pr. mnd.
7-12 timer pr. uke: Kr. 1.260,- pr. mnd.
13-19 timer pr. uke : Kr. 2.172,- pr. mnd.


Matpengesatser :

1 d/u : Kr. 45,- pr. mnd.
2 d/u : Kr. 80,- pr. mnd.
3 d/u : Kr. 115,- pr. mnd.
4 d/u : Kr. 150,- pr. mnd.
5 d/u   Kr. 185,- pr. mnd.

Utleie av instrumenter og lydanlegg fra kulturskolen

Ønske om leie av utstyr rettes til kulturskolerektor Helge Rolstadås på telefon 72 49 46 16 eller på e-post til kulturskolen@meldal.kommune.no. 


1.  Enkelt lydanlegg (komplett)

2 aktive høyttalere, 1 aktiv monitor, enkel analog mixer, 2 dynamiske mikrofoner(kablet), 1 kondensatormikrofon(kablet) inkl. nødvendige kabler og stativer
Leieperiode inntil 3 døgn

Lag/org: kr 300,- 
Bedrifter kr 600,-

2.  Annet lydutstyr og backline (pris pr enhet, leieperiode inntil 3 døgn)

Aktiv høyttaler (evt. m/ stativ)
Mikrofoner (dynamiske og kondensatormikrofoner)
Gitarforsterker, bassforsterker
CD/DVD-spiller

Lag/org: kr 100,- 
Bedrifter kr 200,-

3.

Digitalt piano
Trådløst sett (håndholdt og mygg med bøyle)
Boom-blaster (JBL eller tilsvarende)
DPA-mikrofon m/ holder (spesialmikrofon til akustiske instrumenter)

Lag/org: kr 100,- 
Bedrifter kr 200,-

Minstepris for utleie er kr 300,- uansett utstyrsmengde.

Gebyr for tilgriset utstyr som ikke blir rengjort kr 500,-

4.  Musikkinstrumenter (leies ut pr semester)

Nuvo C-klarinett (begynnerinstrument i plast)
Nuvo tverrfløyte med bøyd munnstykke (begynnerinstrument i plast)
Roy Benson Althorn
Tenortrombone i plast
Keyboard
Gitar
Bassgitar

Elever: kr 250,- pr semester 
Andre: kr 500,- pr semester 

5.  Fioliner

Kulturskolen har noen gamle skolefioliner i ulike størrelser men ingen fiolinundervisning. Fiolinene kan leies for kr 250,- pr semester. Utleie forbeholdes elever i grunnskolen.

Kr. 250,- pr semester.

Det skal lages skriftlig avtale på utleie av instrumenter og utstyr. Kulturskolen kan lage retningslinjer for utleie knyttet til slik avtale.

Prisjusteringer kan foretas i tråd med kommunal deflator og skal annonseres på kulturskolens sider.

Svømmehall

En svømmetime er 45 min 

Enkeltbilletter: 

Klippekort, 12 klipp:


 

Voksne kr 50,- 

Voksne kr 500,-


 

Barn kr 25,- 

Barn kr 250,-