Om tjenesten

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere tjenester til mennesker med sterkt nedsatt funksjonsnivå, som har behov for personlig og praktisk bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Den som søker bør være i stand til å ha rollen som arbeidsleder for egen assistanse-ordning, det vil si at søkeren påtar seg ansvar for organisering og innhold i ordningen i forhold til sine behov.

Hvem kan søke?

Den som søker må ha sammensatte og omfattende bistandsbehov. Tjenstemottaker bør ha egeninnsikt og inneha ressurser til et aktivt liv i og utenfor boligen.