Om tjenesten

Pårørendestøtte kan tilbys til personer som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid. Kommunen kan tilby nødvendig pårørendestøtte i form av:

  • Opplæring og veiledning
    Opplæring og veiledning som omsorgsytere trenger for å utføre sine oppgaver.
  • Avlastningstiltak
  • Omsorgsstønad
    For å få vedtak på omsorgsstønad må det først være søkt hjelpestønad for den omsorgstrengende. Hjelpestønad er en trygdeytelse som det søkes på hos NAV. Omsorgsstønad er ikke en rett på lik linje med andre tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven, men kommunen plikter å ha en slik ordning.

Hvem kan søke ?

Alle som bor i kommunen og som har et særlig tyngende omsorgsarbeid over tid. I søknaden forteller du oss om dine behov, og kommunen vurderer søknaden etter en individuell kartlegging.