Mange undersøkelser viser at pårørende til personer med demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til det å være pårørende. Kurset vil gi informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende.

Kurskvelder

Alle kurskvelder på Meldal Helsetun, undervisningsrommet fra 18:00 til 20:00

 • 18.2.2019
  Informasjon om de ulike demens diagnosene
 • 25.2.2019
  Kommunikasjon og samhandling med demente
 • 4.3.2019
  Kommunens tilbud/ hjelpemidler
 • 11.3.2019
  Demensforeningen/ demensteam
 • 18.3.2019
  Endring og tap av roller. Sorg
 • 25.3.2019
  Veien videre

Målsetting for pårørendeskolen

 • Å gi pårørende økt kunnskap og forståelse for demenssykdommene
 • Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både hjemme og på institusjon
 • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner
 • Å gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat

Påmelding

Ring 72 49 48 52 (hverdager 08:00 - 15:00) eller

send e-post til demensteam@meldal.kommune.no    

Påmeldingsfrist 1.2.2019

For at kurset skal gjennomføres må det være minimum 5 påmeldte.