Lenker

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Oppvekst- og utdanningsavd.
Utdanningsdirektoratet
Kunnskapsdepartementet

 

Kontaktinformasjon

Regionskonsulent Torunn Otervik
tlf. +47 72 49 51 29/917 66 526
e-post: torunn.otervik@meldal.kommune.no

Postadresse:
Orkdal/Øy-regionen v/ Torunn Otervik
Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal

Fakturaadresse:
fakturamottak@meldal.kommune.no