Økonomisk sosialhjelp fra NAV skal sikre deg midlertidige inntekter til et forsvarlig livsopphold.

Les mer om ordningen på NAVs hjemmeside.

Søknadsskjema finner du her