Åpningstider

Publikumsmottaket er åpent mandag og torsdag kl. 10:00 - 14:00

Timeavtaler kan også tas utenom åpningstiden.