Åpningstider

Publikumsmottaket er åpent mandager og torsdager kl 10:00 - 14:00

Timeavtaler kan også tas utenom åpningstiden.

Åpningstider mottak NAV Meldal sommerferien 2019

Endring i åpningstid gjelder fra og med 24. juni til og med 18. august 2019

Mandager og torsdager kl 12:00 - 14:00

Kontaktsenteret har åpent hver dag og har telefonnummer 5555 3333

God sommer!