Prisvinnerne fikk sine priser overrekt av fungerende ordfører Vibeke Mehlum i Kommunestyret 12.12.2018.

Årets entreprenør 2018

arets_entreprenor_2018_01.jpg
LW Entreprenør AS er tildelt næringsprisen Årets Entreprenør i Meldal - Foto: Aud Inger Kalseth

LW Entreprenør AS ble startet med brødrene Olav og Ingar Emil Lillemo i 2011. Bedriften har med årene blitt en betydelig arbeidsgiver i Meldal. I ettertid er også Jan Even Wuttudal blitt med på eiersiden i bedriften.

Meldal kommune tildeler hvert år næringsprisen Årets entreprenør til en lokal bedrift. Med sitt rike og varierte næringsliv, mangler det ikke på verdige kandidater i Meldal. Formannskapet har vurdert flere kandidater, og kommet til at LW Entreprenør med kontor Løkken er en fortjent vinner i 2018.

Lykkes på bortebane
Årets prisvinner opererer i et tøft marked, men har klart seg godt gjennom flere år. De har lyktes med å bygge opp en slagkraftig bedrift innenfor entreprenørmarkedet. Bedriften har bevisst satset på oppdrag i et større geografisk område og utfører i dag grunnarbeid i både Trøndelag og på Nordmøre. Selskapet har fått et godt fotfeste i Trondheimsregionen. Helt ukjent er de heller ikke på hjemmebane, de skaffet seg viktige oppdrag da Svorka skulle bygge ut fiberkapasiteten i Orkdal og Meldal. På vinterstid har bedriften lyktes å skape aktivitet blant annet ved oppdrag på lokale fylkesveier. Av oppdragsgivere finner vi både Mesta og NCC.

Gasellebedrift
Bedriften er ikke helt ukjent med å bli lagt merke til. I 2015 fikk de utmerkelsen Gasellebedrift av avisa Dagens Næringsliv. For å komme på denne lista, må bedriften de siste fire åra ha hatt omsetning på over én million kroner, levert godkjente regnskaper, minst doblet omsetningen, hatt positivt samlet driftsresultat, og omsetningsvekst hvert år. Fra å være en tomannsbedrift sysselsetter bedriften i dag 15 ansatte. I tillegg leier firmaet inn ekstra ressurser ved behov.

Årets entreprenør, deles ut for å stimulere til nyskaping og vekst, og LW Entreprenør AS fyller flere av vilkårene som ligger til grunn for prisen. Statuttene for prisen er vedtatt av kommunestyret i Meldal.

Premien består av en pengesum på kroner 20 000,-, et diplom og blomster.

Kulturprisen 2018

kulturprisen_2018_01.jpg
Jo Foss og Erik Steigen er tildelt Meldal kommunes kulturpris - Foto: Aud Inger Kalseth

Meldal kommunes kulturpris ble første gang utdelt i 1979. Etter dette er det 28 personer eller lag og foreninger som har fått denne hedersprisen.

Kulturprisen har som formål å tjene som inspirasjon til kulturelt arbeid i Meldal. Prisen gis som honnør for fremragende eller oppofrende innsats innenfor det utvidede kulturbegrep. Kulturpris skal hovedsakelig tildeles personer, lag eller organisasjoner i kommunen. Prisen kan også tildeles personer eller andre som er nær knyttet til kommunen. Prisen kan deles mellom flere kandidater dersom det er flere likeverdige.

I år har det kommet inn mange gode forslag på enkeltpersoner og organisasjoner. Forslagene har vært vurdert i Hovedutvalget for Helse, oppvekt og kultur. Her ble det enstemmig vedtatt at Meldal kommunes kulturpris for 2018 gis til Jo Foss og Erik Steigen. Prisen består av diplom og kr 10 000 til hver, samt blomster.

Jo Foss beskrives av forslagstillerne (som det var flere av) som en person som gjennom et langt liv har vært aktiv både i menighetsliv, foreningsliv, kommunestyrerepresentant, aktiv bidragsyter i Meldal historielag og i historielagets årbok. Han har på en fremragende måte formidlet oppveksten, tradisjoner og miljøet på en bred måte. I minneord har han i en årrekke hedret meldalinger som har gått bort, der han har greid å få fram akkurat det den enkelte har betydd for sine omgivelser.

Jo er aktiv på Facebook der han kommenterer dagens hendelser sett gjennom øynene fra en som har levd ei stund. Han har også lagt ut en rekke innlegg der han tar fram vår i historie, og gir fyldige og interessante betraktninger som alle leserne, unge som gamle, har godt av å bli minnet på. Han har et stort bildegalleri som han deler med interessegrupper og sine venner på Facebook.

Erik Steigen har vært gårdbruker et helt liv, nå har han fylt 77 år og er pensjonist. Erik beskrives slik av forslagstillerne: Han vokste opp i en heim med stor kulturell aktivitet, og har hele sitt voksne liv deltatt i frivillig arbeid og kulturell formidling. På 60 tallet hadde han kurs i folkeviseleik på Løkken, og han var aktiv i bygdeungdomslaget i mange år.

Organisasjoner som han har vært med i er mange, Norges Bygdeungdomslag, De frilynde ungdomslag avd. Meldal der han har vært med å arrangere Dovrefjellsmarsjen. Medlem og leder i Meldal Senterparti, Meldal Rotaryklubb og Meldal Bondelag. Den største innsatsen innenfor kulturområdet og kulturformidling har han gjort som leder og æresmedlem i Meldal Historielag. Der har han vært styremedlem i 22 år, i 16 av årene som leder. I bildegruppa i historielaget er han en ivrig deltaker, der hovedmålet er å finne informasjon om gamle bilder.

Andre ting han har holdt på med er Løkken menighetsråd, aktiv i Meldal Radio siden Orkla Radio. Erik ligger ikke på latsiden nå heller, han er en svært aktiv medlem i Prestegårdshagens venner og i Meldal bygdemuseums venner. Han er leder for Sabotørmarsjen som hvert andre år går fra Løkken og Hølonda.  Han har alltid tatt imot elever for praktiske øvinger i arbeidet med dyr og jord, og er en god formidler.