Mestringstreff er et kurs for deg over 18 år som lever med helseutfordringer og som ønsker å:

  • Få styrket tro på egen mestring og tro på egne ressurser for å håndtere livssituasjonen
  • Treffe og lære av andre som også lever med helseutfordringer
  • Få kunnskap om og prøve ut ulike mestringsverktøy

Oppstart tirsdag 14. august kl. 12.00 - 14.30

Kurset går ukentlig over seks ganger og er gratis. Kurset er åpent for alle bosatt i Orkland.

Påmelding til Orkdal friskliv og mestring 
Tlf. 948 23 420 / 908 37 158 
eller send e-post til: frisklivogmestring@orkdal.kommune.no

Les mer