Med forbehold om godkjenning, så er flere vikariat for lærere ledig fra 01.08.18:

Vi har behov for lærere både på barnetrinn og ungdomstrinn.

En av stillingene kan bli omgjort til fast stilling

Om stillingene

  •  Krav til godkjent utdanning som lærer
  •  Barnetrinnet: Krav om 30 stp i matematikk eller norsk på 1.-7. trinn
  •  Ungdomstrinnet: Krav om 60 stp i norsk eller matematikk

Felles for alle stillinger

Vedkommende må kunne identifisere seg med kommunens verdier åpen, raus og driftig

  •  Vedkommende må ha gode samarbeidsevner
  • Vedkommende må være opptatt av egen faglig utvikling
  • Personlig egnethet vektlegges
  • Den som tilsettes må legge fram gyldig politiattest (maks 3 mnd gml)

Tilsetting skjer i henhold til kommunalt avtaleverk og lønn etter tariff. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Meldal kommune er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Kontaktinfo

Rektor ved Meldal barne- og ungdomsskole, Anita Storm tlf 724 94 610/416 19 947

Søknad

Søknad med CV sendes til Meldal kommune, Servicekontoret, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller på epost til postmottak@meldal.kommune.no. I søknaden må det komme fram tydelig hvilken/hvilke stillinger det søkes på. Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven § 25.2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes.