Meldal kommune utlyser med dette ledige lærlingeplasser fra høsten 2018. Aktuelt fag er:

 

  • Helsefagarbeider

Søkere med rett til videregående opplæring vil bli prioritert. Søkere må ha fullført VGI og VGII.

Ansettelse skjer i h.h.t. opplæringslov og forskrift.

Ved ansettelse foretas en totalvurdering av søkerens kompetanse med bakgrunn i utdanning, erfaring og personlig egnethet. Det vil bli gjennomført intervju med aktuelle søkere. Søknader fra lærekandidater vil bli vurdert særskilt.

Lønn i h.h.t. Hovedtariffavtalen.

Tiltredelse august 2018 eller etter nærmere avtale.

Nærmere opplysninger kan gis ved personalkonsulent Elin Johanne Kojan, elin-johanne.kojan@meldal.kommune.no, tlf. 72 49 51 14 eller personalsjef Stein Arne Jakobsen,
stein-arne.jakobsen@meldal.kommune.no, tlf. 92 63 79 58.

Kopier av attester og vitnemål vedlegges søknaden som sendes:

Meldal kommune
Kvamsveien 2
7336 Meldal

eller på e-post til: 
postmottak@meldal.kommune.no