Arbeidet i forbindelse med dette prosjektet starter uke 22 - dvs 28.05.18, og vil pågå frem mot jul 2018. 

Lille sal (gym-salen) blir bygget om til kulturscene. Første angrepspunkt er utomhus arbeid, dvs at på nordsida av bygget starter arbeidet med adkomskulvert. Mindre arbeid i forbindelse med ventilasjon vil også bli startet tidlig, og dette gjelder mindre arbeid i inngangspartiet og foajeen.

Ventilasjon vil være som normalt i garderobeanleggene i underetasjen, og Store sal vil også være intakt.