Søknadsfrist: 1 april 2018

Retningslinjer for tilskudd til allment kulturarbeid i Meldal kommune finner du på kommunens hjemmeside www.meldal.kommune.no

Elektronisk og utskriftsvennlig søknadsskjema

Presisering: Idrettslag kan som tidligere år søke om husleietilskudd.  I år gjøres det med et vedlegg til elektronisk søknadsskjema. Beskriv aktiviteten det søkes om husleietilskudd til og beløpet for dokumenterte husleieutgifter for 2017.  Kopi av bilag som dokumenterer utgiftene må ikke følge søknaden, men kunne framskaffes.
 
Har du spørsmål til retningslinjene og/eller søknadsskjema ta kontakt med seksjonsleder Kari Garberg på telefon 72 49 51 31 eller mobil 951 64 501.