Kommunekart

Vis kartet i fullskjerm. For mobil og nettbrett anbefaler vi å laste ned Kommunekart som en gratis App fra Google Play eller App Store.

I Kommunekart kan du kombinere grunnkart, arealplaner og temakart fra kommunen med et landsdekkende bakgrunnskart eller flyfotokart. Arealplaner er koblet til plandokumenter i Planregisteret.

En generell brukerveiledning for Kommunekart finner du her.

Alle kartdata, inkludert eiendomskartet (Matrikkelen) kan inneholde feil og mangler. Kommunen er uten ansvar for tap eller skade som måtte følge av bruken. Vi jobber hele tiden med å forbedre og vedlikeholde kartgrunnlaget. Ta gjerne kontakt dersom du kan hjelpe oss å rette feil og mangler, eller har andre kommentarer


OrklaKart

OrklaKart er en mer avansert kartklient. Dette er et samarbeid mellom kommunene Meldal og Orkdal.

Kartklienten inneholder bl.a. grunnkart med eiendomsgrenser, vann- og avløpskart, arealplaner og flybilder. I søkefeltet kan du søke på adresser, eiendom, bygningsnummer, stedsnavn eller planer. Du kan selv justere kartbildet ved å endre bakgrunnskart, slå av og på enkelttema og justere gjennomsiktighet.

Arealplaner i kartet er koblet til plandokumenter i Planregisteret.

OrklaKart finnes i 3 versjoner:

OBS: OrklaKart er basert på GISLINE WebInnsyn, og krever at Silverlight er installert på datamaskinen. Vær oppmerksom på at noen nettlesere ikke støtter Silverlight.

Klikk på ikonene under for å starte OrklaKart.

Ikon - OrklaKart Innbygger    Ikon - OrklaKart Politiker    Ikon - OrklaKart Ansatt

 


Planregisteret

I Planregisteret kan du søke etter både gjeldende og en del utgåtte arealplaner. Her finner du blandt annet vedtaksdokumenter som planbestemmelser, planbeskrivelser, plankart og saksframlegg/vedtak.

I Planregisteret vises plankartene slik de opprinnelig ble vedtatt. Planene kan senere være endret eller delvis erstattet av andre planer.

Klikk her for å starte Planregisteret.