Ferie for alle
Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte er konsekvensen at foreldrene ikke kan gi barna de sosiale opplevelsene som de har behov for.

Dette gjør Røde Kors noe med!

Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med svak økonomi. Ferie for alle skal bidra til sosial deltagelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.

Juleopphold på Røros
Røros hotell byr på sin flotte beliggenhet, god mat, gode senger og ikke minst bade- og velværeanlegg og lekeland for alle. Røros har mye spennende aktiviteter og opplevelser å by på som gir julestemning og kos for hele familien. Vi legger opp til friluftsaktiviteter - lek, sosialt samvær, utfordringer og glede i samvær med trygge voksne.

Kjenner du noen som kunne trengt en slik juleferie?

Send søknad

Søknadsfrist: 5. november

Målgruppa

  • Familier med svak økonomi over en lengre periode
  • Familier som har minst ett barn i alderen 6 - 13 år *
  • Familier som ikke har tilsvarende tilbud
  • Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging

* Hele familien kan bli med så lenge de har et barn som er i alderen 6 – 13 år

Logo Norges Røde Kors