Anbefalte målgrupper
Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom (risikogrupper), og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år

 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon

 • Barn og voksne med:

  • diabetes mellitus, type 1 og 2

  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)

  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

  • kronisk leversvikt

  • kronisk nyresvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

  • nedsatt immunforsvar

  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt

 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

For mer informasjon:  Se Folkehelseinstituttets anbefalinger her

INFLUENSAVAKSINERING 2018/19

Løkken - Pensjonisthuset                    30.10.18          kl 10.30 – 12.30

Storås - Samfunnshus                          01.11.18          kl 10.00 – 12.00

Å Samfunnshus                                      05.11.17          kl 12.00 – 13.30         

Meldal – Sentrumsbygget                    13.11.18          kl 14.00 – 15.30

Meldal - Sentrumsbygget                     27.11.18          kl 14.00 – 15.30

HUSK:  Ta med personnr. (11 siffer)

Pris kr 100,-

Meldal helsestasjon