Meldal helsetun har også i år fått tildelt penger slik at vi kan ha stuevakter fordelt utover sommeren.

Dette er midler som er forbeholdt gutter og jenter i alderen 16-17 år. Er du 18 år, kan du søke ordinært feriearbeid.

Vi er opptatt av at våre beboere skal ha en meningsfylt hverdag. Derfor ønsker vi oss ungdom som kan bidra sammen med oss i sommer. Dere vil få i oppgave å være sammen med beboerne, lese aviser, spille kort, være med dem ut m.m.

Det vil bli 2 uker på hver av de som får tildelt jobb. Arbeidstiden er fra kl. 09.00 – 14.00, hverdager.

Er dette noe for deg, håper vi du søker!

Søknadsskjema kan lastes ned her, eller fås ved henvendelse til kontoret ved Meldal Helsetun, tlf. 72 49 48 06.

Søknad leveres eller sendes:

Meldal Helsetun
Grøtaveien 2
7336  Meldal 

Eller på e-post til ingrid.eithun@meldal.kommune.no.