Meldal kommune trenger ferievikarer for sommeren 2018 - i tidsrommet uke 25 til uke 32.

Hjemmetjenesten i Meldal trenger vikarer ved:

  • Hjemmesykepleien
  • Omsorgsboliger
  • Hjemmehjelp
  • Assistenter i BPA-ordning
  • Dagsenter

Meldal Helsetun trenger vikarer ved:

  • Avdelingene
  • Kjøkken

Helse og omsorg har behov for sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og assistenter. I søknadsskjemaet er det viktig at du krysser av hvor du vil arbeide og oppgi hvor mange uker du kan arbeide i perioden. Arbeidsgiver setter opp turnus etter behov i de respektive avdelinger.

Du må framvise politiattest dersom du får tilbud om jobb (jfr. Lov om helsepersonell § 20a).

Søknadsskjema (fås også ved henvendelse til kontoret ved Meldal Helsetun, tlf. 72 49 48 05).

Spørsmål ang. Hjemmetjenesten rettes til:
Bente Ratøyen, tlf. 72 49 48 55
Ole E. Sandvik, tlf. 72 49 48 68 
Unni M. Resell, tlf. 72 49 48 04

Spørsmål ang. Helsetunet rettes til:
Unni M. Resell, tlf. 72 49 48 06

Attester, vitnemål, fagbrev, CV og evt. andre relevante papirer legges ved søknaden, som sendes til:

Meldal Helsetun
Grøtaveien 2
7336  Meldal

eller på e-post til heidi.lillery@meldal.kommune.no.