Berit Granheim er ansatt som diabetessykepleier i 20 % stilling. Hun treffes på legekontoret en dag i uka. Time kan bestilles på legekontoret.

Funksjonen til diabetessykepleieren er å delta, sammen med pasienten, i diabeteskontrollen i samarbeid med lege og helsesekretær.

Diabetes er en kompleks sykdom. Mye av tiden brukes til veiledning, opplæring, motivasjon, sette behandlingsmål sammen med pasienten og samtale rundt det å leve med en kronisk sykdom. 

Like viktig som å behandle personer med diabetes er det å forebygge type 2-diabetes. Personer som står i fare for å utvikle diabetes er også en del av pasientgruppen.

Det er viktig med god diabeteskontroll for å forebygge senkomplikasjoner som kan oppstå om diabetes er dårlig regulert over lengre tid.