Plan- og byggesaksbehandling

Kart og oppmåling

Her finner du priser på kart- og oppmålingstjenester.

For dokumenter som tinglyses, kommer tinglysningsgebyret i tillegg.

Utleie av kommunale bygg

Det er anledning å leie lokaler i følgende kommunale bygg - følg lenkene for mer informasjon om det enkelte utleietilbud :

Priser utleie samfunnshuset 2018
Priser utleie skolerom og Idrettsbygget 2018

 

Feiing og tilsyn

Feiing/tilsyn av skorsteiner og ildsteder Feiing inkl. tilsyn - Årlig

Gebyr 2018 (kr)
 

Pr ekstra røykløp

Skorstein 1

630

301

Skorstein 2

481

189

 

Feiing/tilsyn av skorsteiner og ildsteder Feiing inkl. tilsyn - Hvert 2.år

Gebyr 2018 (kr)

Pr ekstra røykløp

Skorstein 1

505

239

Skorstein 2

400

164