Omfang

Uteavdelinga med sine  ansatte drifter 165 km med vann og avløpsnett. Fordelingen er  86,7 km med vannledninger, 50,1 km med spillvannsledninger og 28,6 km med overvannsledninger. I tillegg er det mye utstyr som ventiler, hydranter,kummer med mere, som driftes.

Meldal kommune har 33,15 km med kommunal vei som driftes av uteavdelinga. 

Drift og vedlikehold av kommunale bygg som helsetun, skoler, barnehager og kommunale boliger, er det også uteavdelinga som har ansvar for.