Hovedplan for skogsveier i Melhus
Skogfond og tilskudd

Skogbruket er vesentlig gardsskoger, og det er ca. 650 eiendommer i kommunen.
De største eiendommene er representert ved Horg Østre Bygdealmenning og Statsskog.
Den gjennomsnittlige størrelsen på skogeiendommene i Melhus er ca. 500 daa.