Om tjenesten

Kreftomsorgen i Meldal Kommune har som mål å bidra til opprettholdelse av god livskvalitet for mennesker med kreftsykdom og deres pårørende, i alle faser av sykdommen.
Når en får diagnosen kreft eller en livstruende sykdom, kan det være mange spørsmål og reaksjoner som melder seg, både for den som er syk og for pårørende.

Kreftsykepleier kan tilby

  • Individuell hjelp, støtte, veiledning og oppfølging til mennesker med kreft og deres nærmeste pårørende.
  • Hjemmebesøk, samtale på kontoret eller veiledning på telefon.
  • Tilrettelegging og oppfølging i alle faser av sykdommen.
  • Koordinering av hjelpebehov samt hjelp og veiledning til å søke omsorgstjenester, kursopphold, rehabiliteringsopphold eller lignende.
  • Kreftsykepleier kan være et bindeledd til samarbeid med fastlege, sykehus og andre.

Målgruppe

Alle som er bosatt eller oppholder seg i Meldal kommune som har en kreftsykdom og deres familie.

Samarbeidspartner

Etter en faglig vurdering – og med samtykke fra deg – samarbeider vi med andre kommunale instanser – for eksempel lege, hjemmesykepleie, Meldal helsetun, skole, barnehage, NAV, sosialtjeneste, helsestasjon og med spesialisthelsetjenesten.