Kommunen skal medvirke til å skaffe bolig til personer som selv ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Den som på grunn av funksjonsnedsettelse og/eller omsorgsbehov som ikke kan ivaretas i egen bolig, kan søke kommunal omsorgsbolig.

Kommunen har omsorgsboliger med bemanning ved Løvbytunet og Heimtun, det kan også søkes på omsorgsboliger uten bemanning på Storås, Løkken, Meldal og Å.

Grefstadtunet, Furumo og Solhagen er boliger med heldøgns bemmanning for personer med utviklinghemming, demens og for personer med andre sammensatte behov for bistand.

Hvordan søke?

Søknad om omsorgsbolig sendes til Boligkontoret, som behandler alle søknader på kommunale gjennomgangsboliger og kommunale omsorgsboliger. Boligkontoret har møte en gang i måneden.