Om tjenesten

Middagsombringing er en tjeneste som ytes til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede.

Formålet med tilbudet er å opprettholde god ernæring for å forebygge nedsatt almenntilstand og bidra til bedre helse.

Måltidene består av hovedrett og suppe eller dessert.

Tjenesten tildeles etter en individuell kartlegging og faglig vurdering.