Om tjenesten

Praktisk bistand i hjemmet ytes til den som pga sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker har et særlig hjelpebehov.

Målet er å beholde en høy grad av egenomsorg. Praktisk bistand/hjemmehjelp tildeles etter en individuell kartlegging og faglig vurdering. Det legges vekt på hva du klarer selv eller om du trenger hjelp til opplæring for å mestre disse oppgavene.

Hjemmehjelpa kan bistå med

- rengjøring   
- lettere husarbeid
- bistå med bestilling av varer
- sengeskift
- vindusvask inntil 2 ganger pr. år

Priser

Prisen på tjenesten er avhengig av husets samlede inntekt. Det er kommunestyret som bestemmer de årlige betalingssatsene. Se priser/gebyrer øverst på siden.