For å bli kvitt lupin, er det lurt å slå eller sprøyte. Der det viktig å komme i gang med slått før lupinen setter blomst. Dersom lupinen har satt blomst, bruker den restenergien i stengelen, og fortsetter med å lage frø selv om stengelen er kappa. Frø fra lupinen kan ligge i jorda i 50 år uten å miste spireevnen.  Det er derfor ekstremt viktig at slåtten kommer i gang tidlig nok så plantene ikke rekker å sette blomst og frø!

Plantene tåler slått og det er nødvendig å slå disse plantene flere ganger, da lupinen kan produsere nye blomster tre uker etter at den er kappa ned. En lupinplante lever i 3.5 år, sies det. Det er derfor viktig at slått foregår over flere år.

Skogskjegg er en plante vi kjenner godt fra mange hager og gårdstun. Plutselig sprer den seg med rekordfart, som vi ser i flere veikanter i dalføret.

Skogskjegg og slirekneartene må sprøytes eller graves opp. Graving byr fort på utfordringer spesielt når det gjelder slirekne da denne har enormt lange røtter. Hver liten del av rot eller stengel kan bidra til en ny plante, så her er det viktig å ikke komme borti med kantklipper! Det som har vist seg effektivt her er nedkapping og så sprøyting av gjenveksten. Dette må gjentas over flere sesonger.

Kjempespringfrø er en ettårig plante som produserer mengder med frø. Det er effektivt med slått, men da er det viktig å være helt sikker på at det ikke er frøstander – da er man plutselig i gang med å spre i stedet for å begrense planten. Det er registrert at plukking før frøsetting fungerer godt.

Rødhyll er en busk som kan bli opp til 4 meter høy. Den produserer mange små, røde «bær» (steinfrukter) som fuglene liker godt. I «Norsk svarteliste 2012» ble arten vurdert til kategori «Høy risiko» fordi man frykter at busken med sin rike fruktsetting og saftige frukter, vil forstyrre balansen mellom skogsbær som for eksempel blåbær og fuglene som utnytter disse. I vår region og også på Østlandet, registrerer vi at rødhyll kan være et stort problem i skogplantefelt. Rotsystemet på disse plantene er kraftig, og ved nedkapping, kommer det nye rotskudd fort. For å ta livet av planten, må rotskuddene fjernes. Bladsprøyting ser ut til å ha god effekt. Ringbarking ser også ut for å ha god virkning.

 

 

lupin i elva