Sommerjobb for ungdom ved Meldal helsetun

Søknadsfrist 20.03.18

Meldal Helsetun har også i år fått tildelt penger slik at vi kan ha stuevakter fordelt utover sommeren.

Dette er midler som er forbeholdt gutter og jenter i alderen 16-17 år. Er du 18 år, kan du søke ordinært feriearbeid.

Vi er opptatt av at våre beboere skal ha en meningsfylt hverdag. Derfor ønsker vi oss ungdom som kan bidra sammen med oss i sommer. Dere vil få i oppgave å være sammen med beboerne, lese aviser, spille kort, være med dem ut m.m.

Det vil bli 2 uker på hver av de som får tildelt jobb. Arbeidstiden er fra kl. 09.00 – 14.00, hverdager.

Er dette noe for deg, håper vi du søker!

Søknadsskjema kan lastes ned her, eller fås ved henvendelse til kontoret ved Meldal Helsetun, tlf. 72 49 48 06.

Søknad leveres eller sendes:

Meldal Helsetun
Grøtaveien 2
7336  Meldal 

Eller på e-post til ingrid.eithun@meldal.kommune.no.

Sommerjobb for ungdom ved kommunens driftsseksjon

Søknadsfrist: 15.03.18

Driftsseksjonen tilbyr ungdom i alderen 17-24 år 3 ukers sommerjobb i juni, juli og august.

Ungdom som er minst 18 år og som tidligere ikke har hatt sommerjobb i kommunen vil bli prioritert.

Arbeidsoppgavene vil bestå av klipping og stell av kommunale plener og parkanlegg, samt maling/beising av annet forefallende arbeid.

I tillegg har vi behov for renholdsvikarer ved kommunale bygg som Meldal Helsetun, barnehagene etc. Her mottar vi gjerne søknader fra renholdsvikarer fra tidligere år. Disse vikariatene kan få lengre varighet enn 3 uker.

Søknaden skrives på eget skjema (kan også fås i Servicekontoret, Meldal rådhus).

Ut fra søknadsmassen vil vi fordele søkerne, blant annet for å få en jevn fordeling av førerkort på bil. Derfor er det viktig av søkeren angir også når de IKKE kan jobbe.

Søknaden sendes
Meldal kommune
Seksjon Drift
Kvamsveien 2
7336  Meldal

eller på e-post til postmottak@meldal.kommune.no.

 

Ferievikarer innen helse og omsorg

Søknadsfrist: 20.03.18

Meldal kommune trenger ferievikarer for sommeren 2018 - i tidsrommet uke 25 til uke 32.

Hjemmetjenesten i Meldal trenger vikarer ved:

  • Hjemmesykepleien
  • Omsorgsboliger
  • Hjemmehjelp
  • Assistenter i BPA-ordning
  • Dagsenter

Meldal Helsetun trenger vikarer ved:

  • Avdelingene
  • Kjøkken

Helse og omsorg har behov for sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og assistenter. I søknadsskjemaet er det viktig at du krysser av hvor du vil arbeide og oppgi hvor mange uker du kan arbeide i perioden. Arbeidsgiver setter opp turnus etter behov i de respektive avdelinger.

Du må framvise politiattest dersom du får tilbud om jobb (jfr. Lov om helsepersonell § 20a).

Søknadsskjema (fås også ved henvendelse til kontoret ved Meldal helsetun, tlf. 72 49 48 05).

Spørsmål ang. Hjemmetjenesten rettes til:
Bente Ratøyen, tlf. 72 49 48 55
Ole E. Sandvik, tlf. 72 49 48 68 
Unni M. Resell, tlf. 72 49 48 04

Spørsmål ang. Meldal Helsetun rettes til:
Unni M. Resell, tlf. 72 49 48 06

Attester, vitnemål, fagbrev, CV og evt. andre relevante papirer legges ved søknaden, som sendes til:

Meldal Helsetun
Grøtaveien 2
7336  Meldal

eller på e-post til heidi.lillery@meldal.kommune.no.