1979: Gunner Holte for sin innsats for musikklivet
1980: Martin Foss for lokalhistorik arbeid
1981: Kjellaug Tverdal for arbeid med Meldalsbunaden
1982: Invald Svinsaas for sitt forfatterskap
1983: Reidar Blokkeskar for lokalhistorisk arbeid
1984: Marit Myrmæl for sine idrettsbragder
1985: Ragnvald Bolme for sitt arbeid med tradisjonsmusikk
1986: Otto Lie for sitt kunstneriske arbeid; maleri og skulptur
1987: Guri og Kristen Loe for sin innsats i musikklivet
1988: Meldal Historielag for lokalhistorisk arbeid
1993: Hilmar Strand for sin innsats for musikklivet 
1995: Ola Uvøyen for sin innsats på forskjellige felter i kulturlivet
1997: Bjørn Tokle for sin innsats med Thamshavnbanen
1998: Asrid Krog Halse for sine dikt og samlinger delvis på dialekt
2001: Jorunn Ree for stort og aktivt arbeid for barneidretten
2003: Johan Syrstad for mangeårig og allsidig kulturarbeid
2004: Ronny Kjøsen for allsidig musikalsk arbeid og dyktighet
2005: Sveinung Sundli som initiativtaker for Storåsfestivalen
2006: Åse Jødal og Sverre Rønnekleiv for sin innsats som musikalske læremestere, rådgivere og underholdere
2007: John Ivar Syrstadeng for sitt engsjement i idretten
2008: Gretha Loe for stort og aktivt arbeid for Meldal jentekor
2009: Thorbjørn Strand for sin innsats for musikklivet
2010: Løkken musikkorps, 100 års jubilanten for sin innsats og betydning korpset har hatt i bygda
2011: Meldal songlag for sin deltagelse ved forskjellig arrangement gjennom årene
2012: Nå Kor, 25 år i kulturens, sangens og humorens/satirens tjeneste
2013: Are Hembre for sin innsats og særlig med sine årlige konserter i Gammelgruva
2015: Harald Garberg og Arnstein Reitan for sin innsats for hhv aktiv dletagelse i kor, revy og teatermiljø på Løkken og innsats for speiderbevegelsen
2016: Erling Hove for sin positivitet, engasjement og innsats for lokalsamfunnet