Arbeidet med sammenslåingen av fire kommuner til èn fra 1.1.2020, foretas i tett samarbeid mellom politisk og administrativ ledelse i alle de fire deltakerkommunene. I boksene under finner du informasjon om de utvalg og nemnder som er satt ned for å gjennomføre prosessen.

Fellesnemnda

Fellesnemnda er styret for sammenslåingsprosessen fram mot nye Orkland kommune, og består av formannskapene i de fire kommunene, totalt 28 representanter. Det er fellesnemnda som har det formelle ansvaret for å beskrive og forberede den nye kommunen, etter de føringene som ble satt i Intensjonsavtalen fra 31.10.2016.

De respektive kommunestyrene i Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord bestemte i mai i år at ordfører i Meldal, Are Hilstad (AP), er nemndas leder. Agdenes-ordfører Oddvar Indergård (Felleslista for bygdeutvikling) ble valgt til nestleder. Fellesnamndas leder og nestleder fyller de samme funksjonene i Arbeidsutvalget og i Partssammensatt utvalg.

Lenke til: Fellesnemnda - medlemmer, møteinnkallinger og protokoller

Partssammensatt utvalg

I Partssammensatt utvalg sitter Arbeidsutvalget sammen med en tillitsvalgt fra hver kommune. Utvalget innstiller overfor Fellesnemnda i saker som omfatter personalområdet.

Lenke til: Partssammensatt utvalg - medlemmer, møteinnkallinger og protokoller

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget har i alt åtte medlemmer, - en kvinne og en mann fra hver kommunes formannskap. Også varamedlemmene til Arbeidsutvalget er valgt fra formannskapene.

Den fremste oppgaven til arbeidsutvalget er å innstille til Fellesnemnda.

Lenke til: Arbeidsutvalget - medlemmer, møteinnkallinger og protokoller